Kentsel Dönüşüm Projeleri

Türkiye’de 1960 yılları itibari ile başlayan büyük şehirlere göç, beraberinde plansız kentleşme ve kaçak yapılaşmayı getirmiştir. Özellikle İstanbul’da içinde yaşadığımız binaların büyük bir bölümü bu yıllarda yapılmıştır. 1999 yılında yaşanan 17 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği, Türkiye ekonomisinin gerilediği Marmara Depremi ile bu kaçak ve riskli binaların yarattığı tehlike daha da gün yüzüne çıkmıştır. 2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı kanun ile zemin etüdleri ve imalat yapı denetim şirketleri tarafından denetim altına alınmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra 2012 yılında, riskli binaların yıkılarak güvenli yapılarla yenilenmesini öngören kentsel dönüşüm hareketi başlamıştır.

Kentsel dönüşüm, kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş olan binaların/yapıların olası tüm afet riskleri bertaraf edilecek şekilde yeniden yapılandırılmasını amaçlamaktadır.

Özellikle İstanbul’da yaşanması olası olan yeni bir depremin zararlarını bertaraf etmek, artan nüfus ile baş edebilmek üzere Batı Yapı olarak ekonomik ömrünü doldurmuş yapıları depreme dayanıklı, çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun yeni yaşam alanları olarak yeniden yapılandırmayı hedefliyoruz.

Eğer siz de binanızı/yapınızı yenilemek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.